Konzultace a poradenství

Nabízíme poradenství v zásadních oblastech informačních technologií – počínaje volbou vhodného programového i technického vybavení, zabezpečením a kontrolou stávající či nové infrastruktury a studií proveditelnosti softwarového projektu konče.

Technické a programové vybavení

Poradíme Vám jaké technické a softwarové řešení je vhodné pro Vaše pracovní či jiné potřeby a navrhneme efektivní a cenově výhodné řešení pro bezproblémový chod. Díky zkušenostem jsme schopni navrhnout vybavení dle Vašich konkrétních potřeb a to jak pro platformu založenou na produktech firmy Microsoft, tak i GNU/Linux.

Studie proveditelnosti softwarového projektu

Jsme schopni nabídnout konzultace v přípravné fázi realizace softwarového projektu. S nadhledem odborníka posoudíme požadavky a očekávání kladené na plánovaný projekt s ohledem na jeho realizovatelnost a možné alternativy jak z ekonomického, tak i technického hlediska. Dokážeme Vám poradit s výběrem technologií pro úspěšný provoz a další rozvoj projektu.

Bezpečnostní audit

Zpracujeme a pomůžeme s realizací bezpečnostní směrnice a to jak z pohledu ochrany před neoprávněným průnikem do systému z vnější či vnitřní sítě, tak i z hlediska ochrany dat při selhání technického či programového vybavení. Dokážeme navrhnout vhodnou formu a způsob zálohování, zabezpečení dat šifrováním, proceduru obnovy dat, i jejich skartaci, nebo naopak jejich bezpečné sdílení více uživateli, či zákazníky. Provedeme kontrolu správného nastavení Vašeho systému, případně i aplikací připravených na míru a to včetně kontroly zdrojových kódů Vašeho vlastního software. Analyzujeme možná bezpečnostní rizika Vámi používaného programovaného vybavení a navrhneme možná bezpečnostní opatření jak návrhem nových bezpečnostních prvků, tak i úpravou stávající konfigurace.