Návrh IT infrastruktury

K zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu klíčových informačních systémů v podniku je třeba vybudovat stabilní, vysoce dostupnou a bezpečnou IT infrastrukturu. Pod pojmem IT infrastruktura rozumíme propojení hardwarových a softwarových produktů a řešení tak, aby všichni uživatelé na svých počítačových pracovištích měli stále k dispozici výkonné, bezpečné, snadno ovladatelné prostředí, určené přesně k tomu, k čemu jej potřebují používat. IT infrastrukturu v tomto pojetí  lze rozdělit do následujících okruhů:  

Serverová řešení

Srdcem každé IT infrastruktury jsou Servery a datová úložiště. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám umožňují návrh optimálního řešení z pohledu potřeb a možností zákazníka s důrazem na minimalizaci nákladů při zachování dostatečné bezpečnosti, dostupnosti a výkonu. Realizujeme serverová řešení jak pro malé společnosti, tak pro společnosti s velkým počtem uživatelů a velkým objemem dat, kde je potřeba rozložit zátěž serverových aplikací mezi několik serverů. Jsme schopni tato řešení, navrhnout, dodat, realizovat a poskytnou následnou podporu a správu.  

Zálohování a archivace dat

Rozdíl mezi zálohováním a archivací spočívá v tom, že při zálohování vzniká kopie dat a ta zůstávají na stejném místě, zatímco kopie je odnese do jiné lokality. Tento proces je prováděn zejména z důvodu bezpečnosti – pro možnou obnovu dat v případě výpadku primárního úložiště. Oproti tomu při archivaci nevzniká kopie dat, ale data jsou odsouvána na jiné typy úložišť s nižšími provozními náklady. Naše společnost v této oblasti nabízí precizní analýzu prostředí, detekci vašich potřeb, návrhy řešení, pilotní instalaci a zkušební provoz.
 

Optimalizace a virtualizace

Každá prosperující a rostoucí společnost řeší problém s nárůstem počtu serverů, které potřebuje k zajištění svého provozu a k zajištění provozu aplikací nutných pro chod společnosti. Postupem času tento nárůst neúměrně zatěžuje společnost svými nároky na údržbu, a to jak v oblasti lidských zdrojů, tak v oblasti finančních nároků. Pomocí serverové virtualizace je možno na jednom fyzickém serveru provozovat až několik desítek serverů virtuálních. V takovém případě pak dochází k dramatickému snížení nákladů na pořízení nového zařízení a na údržbu celého rozsáhlého systému. Naše společnost nabízí v oblasti virtualizace kompletní portfolio služeb.